HIGIENE I MANIPULADORS D'ALIMENTS

- Formació -

Objectius del Curs:

Dotar l’alumne de les eines metodològiques i conceptuals bàsiques per dur a terme una correcta manipulació dels aliments.

A qui va dirigit?

La legislació vigent obliga a tots els treballadors del  sector alimentari a tenir la formació de manipuladors d’aliments. És responsabilitat de les empreses que així sigui.
El curs va dirigit a totes aquelles persones que per  raó de la seva activitat laboral, tenen contacte directe amb els aliments.

Temari
 1. Introducció.
 2. Riscos per la salut derivats de la incorrecta manipulació dels aliments.
 3. Alteració i Contaminació
 4. Fonts de contaminació
 5. Factors que contribueixen al creixement microbiològic.
 6. Mètodes de conservació.
 7. Materials en contacte amb els aliments.
 8. Maneig de residus.
 9. Actituds i hàbits higiènics dels manipuladors.
 10. Neteja i desinfecció.
 11. Control de plagues.
 12. Responsabilitat de l’empresa.

La formació és un instrument important per garantir una aplicació efectiva de les pràctiques correctes d'higiene i ha de respondre a necessitats concretes de cada empresa alimentària. Els seus objectius són:

 • Complir la legislació vigent en matèria de formació als treballadors,
 • Millorar els hàbits dels manipuladors, mitjançant pràctiques correctes d'higiene,
 • I mantenir els treballadors, actualitzats en els continguts dels darrers canvis normatius i/o tecnològics.

A Aisa-Tech li oferim la possibilitat de realitzar formacions adaptades a les seves necessitats, a més de l'oferta de formacions en línia o presencials que els presentem, com poden ser formacions específiques de manipulació del sector carni, formació d'auditors, etc.

AISA-TECH Food Safety Technology
AISA-TECH.com